Voorstellen voor aanpassingen aan het regelement/ Propositions d'ajustements au règlement F3K

Lees de voorstellen hier na  en vul daarna de bevraging  in.  Neutraal = geen mening.

Lisez les propositions ici, puis complétez le questionnaire. Neutre = pas d'opinion.

reacties/ Réactions