Kalender online

De (voorlopige) kalender voor 2021 staat online. Vanwege covid kunnen er enkele wijzigingen zijn.
Hier vind je het verslag van de online meeting voor de organisatie van het seizoen 2021.

Le calendrier (provisoire) pour 2021 est en ligne. En raison de covid, il peut y avoir des changements.
Vous trouverez ici le compte-rendu du meeting en ligne pour l'organisation de la saison 2021.