Kalender online

De (voorlopige) kalender voor 2022 staat online. Vanwege covid kunnen er enkele wijzigingen zijn.
Hier vind je het verslag van de online meeting voor de organisatie van het seizoen 2022.

Er is nog een reserve datum voorzien mocht er een wedstrijd wegvallen door het weer.

Le calendrier (provisoire) pour 2022 est en ligne. En raison de covid, il peut y avoir des changements.
Vous trouverez ici le compte-rendu du meeting en ligne pour l'organisation de la saison 2022.

Une date de réserve est prévue si un match est annulé en raison de la météo.