Nieuws/Nouvelles

Seizoen 2021 mag starten. / La saison 2021 peut commencer.

Na een jaar vol wandelingen en eenzame thermiekbellen is het eindelijk zover en mogen er vanaf 9 juni weer wedstrijden doorgaan.
De nodige voorbereidingen worden momenteel getroffen met alle voorwaarden in orde te zijn. Het spreekt voor zich dat de geldende maatregelen strikt gevolgd moeten worden.

Après une année pleine de randonnées et de thermiques solitaires, il est enfin temps de dire que les courses à venir se poursuivront. Les préparatifs nécessaires sont actuellement en cours avec toutes les conditions pour être en ordre. Il va sans dire que les mesures applicables doivent être strictement suiv.

Ik hoop op een mooie opkomst (<25). misschien dagen er ook wat nieuwe gezichten op, ze zijn meer dan welkom. De kalender kan je terug vinden op F3K.be. Je kan je inschrijven voor het hele seizoen. Gezien de corona maatregelen wil ik uitdrukkelijk vragen om dit nu al te doen.
14 dagen voor een wedstrijd wordt er een uitnodiging verzonden. Mocht je al ingeschreven zijn mag je die negeren. Je inschrijving kan je controleren door de wedstrijd details te bekijken in de kalender.

J'espère pour les jeux à venir une belle participation (<25). Peut-être aussi un certain nombre de nouveaux visages qui sont plus que bienvenus. Le calendrier se trouve sur F3K.be. Vous pouvez vous inscrire pour toute la saison. Compte tenu des mesures corona, je voudrais vous demander explicitement de le faire maintenant. Une invitation sera envoyée 14 jours avant un concours. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez vérifier votre inscription en consultant les détails du concours dans le calendrier.

Vorig jaar werden er enkele nieuwe reglementen ingevoerd. We zullen die dit jaar voor het eerst toepassen. De belangrijkste regel is dat de tijden tot op 2 honderdsten genoteerd worden. Zorg dus voor een timer di dat kan.

L'année dernière, de nouveaux règlements ont été introduits. Nous les appliquerons pour la première fois cette année. La règle la plus importante est que les temps sont notés à 2 centièmes. Assurez-vous donc d'avoir un chronomètre qui peut le faire.

De eerste afspraak is gepland op 13 juni in Haneffe. De club is blij ons weer te mogen ontvangen en zal een afhaal maaltijd voorzien.
Nogmaals een warme oproep om nu al zoveel mogelijk in te schrijven zodat we de clubs op de hoogte kunnen brengen van het verwachte aantal deelnemers.

Le premier rendez-vous est prévu le 13 juin à Haneffe. Le club est heureux de nous accueillir et vous proposera un repas à emporter.
Encore une fois un appel chaleureux pour vous inscrire le plus possible dès maintenant afin que nous puissions informer les clubs du nombre de participants attendu.